Rapporter för överförda intäkter

Med rapporten nedan kan du granska kostnaderna för överförda intäkter. I rullgardinsmenyn kan du välja önskat år och förvaltningsområde vars kostnader för överförda intäkter du vill granska. De överförda intäkternas kontoslag berättar till vilken sektor kostnaderna har betalats, såsom exempelvis till kommuner och hushåll.

På rapportens andra flik Specifikation av kostnaderna för överförda intäkter kan du granska kostnaderna närmare per kontoslag eller per förvaltningsområde samt granska utfallen per månad genom att klicka på tabellens knapp Kostnader per mån .

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Med rapporten nedan kan du granska avkastningen för överförda intäkter. Rapportens basfunktioner är de samma som på rapporten kostnader för överförda intäkter.