Statens intäkts- och kostnadskalkyl

I statens intäkts- och kostnadskalkyl presenteras intäkterna och kostnaderna på basis av affärsbokföringen. Återstod I är differensen mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Återstod II fås genom att lägga till finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära intäkter och kostnader till återstod I. Återstod III är återstod II inklusive överföringsekonomins intäkter och kostnader. Intäktsåterstod eller kostnadsåterstod för räkenskapsperioden fås genom att lägga till skatteintäkterna och intäkterna från andra obligatoriska avgifter till återstod III.

Det finns två flikar i rapporten. Det är möjligt att byta flik uppe i högra hörnet av rapporten. Sifforna i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

På den första fliken och i den första kolumnen visas de influtna medlen från början av det valda året till slutet av den valda månaden. I den andra kolumnen finns föregående års uppgifter till slutet av den valda månaden. De följande kolumnerna visar skillnaden mellan föregående kolumner i euro och procent. I rapportens övre vänstra hörn kan du välja året och månaden fram till vilken uppgifterna visas. Det är möjligt att granska uppgifterna i rapporten på kontonivå.

På den andra fliken kan man granska de influtna medlen under önskad tidsperiod årligen. Du kan välja vilka år och månader som ska visas uppe till vänster i rapporten. Det är möjligt att granska uppgifter på kontonivå på raderna och på månadsnivå i kolumnerna.