Kommunens och samkommunens bokslutsprognos vid halvårsrapportering