Sysselsättning

Med sysselsättningsrapporten nedan kan du granska indikatorer med anknytning till sysselsättningen i regionerna på fem olika flikar som kan väljas i rapportens övre kant. Du kan undersöka indikatorernas värden på olika regionala nivåer och regioner kan jämföras sinsemellan på kartor och linjediagram. Ju mörkare färg desto starkare fenomen.

Du kan avgränsa regionerna i menyn i vänstra kanten. Läget för hela landet visas på som standard på den fördjupade vyn. Märk att alternativet ”Jag vill granska regionerna…” bestämmer nivån på granskningen.

Sysselsättningsrapporten grundar sig på uppgifter från Statistikcentralen och arbets- och näringsministeriet.