Statsekonomins månadsöversikt för oktober 2023

I slutet av oktober var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -7,3 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -2,6 miljarder euro. Av intäkterna ökade skatteintäkterna mest och av kostnaderna transferekonomins utgifter. Ökningen av intäkter och kostnader påverkas av etableringen av välfärdsområden i början av året.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT