28 %

    28 procent av kommunerna och samkommunerna har testat inlämning av rapporteringshelheten för kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner (per 14 november 2019). Kommunerna och samkommunerna ska från och med 2020 lämna in sina budgetar och ekonomiplaner i Statskontorets kommuninformationstjänst. Detta ingår i den övergripande reform som inkluderar att ansvaret för insamling av information om kommunernas ekonomiska uppgifter överförs till Statskontoret från och med 2021. Fram till dess sköter Statistikcentralen uppgiften. I samband med reformen förnyas även inlämningen av uppgifter om ekonomiförvaltningen på ett bredare plan i och med att processen så långt det är möjligt automatiseras. Målet är att uppgifterna ska samlas in utifrån samma principer och vara så jämförbara som möjligt. De uppgifter som sammanställs i kommuninformationstjänsten kommer att finnas allmänt tillgängliga i Tutkihallintoa.fi.