14

  När de små skoleleverna får sitt välförtjänta sommarlov är det dags att lyfta fram skolorna som föremål för månadens siffra.

  År 2019 fanns det sammanlagt 14 grundskolor i Finland med över 1000 elever. Elva kommuner hade sådana skolor.

  Detta och mycket mer får du veta i vår nya rapport om undervisningsväsendet. Rapporten innehåller uppgifter om kostnader och deltagande när det gäller småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

  Bekanta dig med rapporten om kommunernas undervisningsväsen (på finska) >

  Kommunernas lägesuppföljning ger heltäckande information om kommunerna i Finland

  I kommunernas lägesuppföljning har information samlats om

  • kommunekonomin,
  • den regionala ekonomin,
  • kriskommuner,
  • kommunernas personal,
  • befolkningsstrukturen,
  • social- och hälsotjänster,
  • statsandelar,
  • skatter och
  • undervisningsväsendet

  Rapporterna har sammanställts utifrån flera öppna informationskällor. Till exempel i rapporten om undervisningsväsendet har man som informationskällor använt uppgifter från Statistikcentralen, FPA och Sotkanet.

  Innehållet i rapporterna har fastställts tillsammans med finansministeriet och Statskontoret ansvarar för deras tekniska genomförande och underhåll.