745

    745 är medeltalet för statsandelarna per invånare under årets första kvartal bland de kommuner som rapporterat.

    År 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna för första gången sina utfallsuppgifter kvartalsvis till Kommunekonomins informationstjänst. Utfallsuppgifterna publiceras genast på granskaförvaltningen.fi. Du kan bekanta dig med uppgifter om statsandelar och andra ekonomiska uppgifter från tidigare år till exempel i lägesuppföljningen om kommunerna på granskaförvaltningen.fi.