12 862

  Statskontoret mottog sammanlagt 12 862 ansökningar om kostnadsstöd till företag. Det tidsbundna stödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har svåranpassade kostnader. Ansökningstiden för stödet började den 7 juli och upphörde den 31 augusti 2020.

  Regionalt kom flest ansökningar från Nyland (41 %), Egentliga Finland (9 %) och Birkaland (8 %). I förhållande till antalet företag i landskapet sökte flest stöd i Lappland (6,0 % av företagen), Nyland (5,1 % av företagen) och Åland (4,9 % av företagen). Största delen av stödansökningarna (84 %) kom från företag som sysselsatte färre än 10 personer. De branscher som flitigast ansökte om stöd var landtransport och transporter i rörsystem, restaurangverksamhet samt detalj- och partihandel.

  Fram till den 2 september hade cirka 95 % av ansökningarna behandlats och 3 327 företag hade fått något över 111,3 miljoner euro i kostnadsstöd. Handläggningstiden för ansökningar om kostnadsstöd fortsätter till slutet av året.

  Närmare statistikuppgifter om kostnadsstödet finns på Statskontorets nätsidor >

  I tjänsten Granskaförvaltningen.fi visas kostnadsstöden i statens ekonomiska rapporter under moment 32.40.43 Kostnadsstöd för företag.

  Granska statens ekonomiuppgifter >