Statsekonomins månadsöversikt 06/2022

Statsekonomins månadöversikt för juni 2022 har publicerats

Överskott inom budgetekonomins inkomster fortsatte att öka från förra månaden och uppgick i slutet av juni till 1 770 miljoner euro. Överskottet har påverkats av ökade skatteintäkter jämfört med föregående år.

Tillgängligheten till översikten har ökats och sidan utvecklas vidare. De största förändringarna i innehåll avser för statsekonomins finansieringsanalys och statsekonomins balans som presenteras eliminerade. Läsinstruktioner för statsekonomins finansieringsanalys kommer att finnas tillgängliga under året.

Webbplatsen för Statsekonomins månatliga översikt har publicerad den 18 july 2022.

Bekanta dig med översikten