Statsekonomins månadsöversikt 05/2022

Statsekonomins månadöversikt för maj 2022 har publicerats

Överskott inom budgetekonomins inkomster fortsatte att öka från förra månaden och uppgick i slutet av maj till 1 492 miljoner euro. Överskottet berodde främst på en relativ ökning på 0,6 miljarder euro i skatt på förvärvs- och kapitalinkomster jämfört med föregående år.

Tillgängligheten till översikten har ökats och sidan utvecklas vidare. De största förändringarna i innehåll avser för statsekonomins finansieringsanalys och statsekonomins balans som presenteras eliminerade. Läsinstruktioner för statsekonomins finansieringsanalys kommer att finnas tillgängliga under året.

Webbplatsen för Statsekonomins månatliga översikt har publicerad den 20 juni 2022.

Bekanta dig med översikten