Social-, hälso- och sjukvårdstjänster

Kommunen har som lagstadgad uppgift att ordna tillräckliga social-, hälso- och sjukvårdstjänster enligt 19 § i grundlagen för sina invånare. Staten deltar i finansieringen av dessa tjänster genom statsandelssystemet för bastjänster.

Merparten av de lagstadgade social-, hälso- och sjukvårdstjänsterna produceras av kommunerna själva som en egen verksamhet. Kommunerna kan också ordna tjänsterna i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänsterna från en annan kommun, en medborgarorganisation eller en privat leverantör. Kommunerna kan också ordna sina tjänster med hjälp av en servicesedel. De tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som kommunerna ansvarar för att ordna kan delas in i primärvård och specialistsjukvård. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten har genom hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivits skyldigheter att ordna hälso- och sjukvårdstjänster.

I rapporten nedan kan du välja den servicehelhet som du vill granska och längst upp till höger på sidan kan du välja om du vill granska alla dimensioner av servicen eller en viss dimension.​