Jämförelserapport över välfärdsområdenas budget- och planeringsuppgifter

Med nedanstående rapport kan du jämföra uppgifter från ett valt budget- eller planeringsår för de områdena du valt. Du kan också välja vilka konton du vill granska.