Välfärdsområdenas budget- och planeringsuppgifter

Uppgifterna om områdenas ekonomi baserar sig på de uppgifter som områdena själva lämnat in i Statskontorets kommunernas ocg välfärdsområdernas ekonomitjänst. Uppgifter om områdernas budget och planering lämnas in årligen till Statskontoret. I den rapporteringshelhet som lämnas in för varje år ingår uppgifter för fyra år: föregående år, följande år (det vill säga budgetåret) samt ekonomiplanen för de två därpåföljande åren.

I rapporten ovan kan uppgifter om enskilda områdenas budgetår visas. I rullgardinsmenyn kan man välja  område och  rapporteringsperiod för rapporten . Standardvalet är de slutliga budgetuppgifterna. Om det finns preliminära eller godkända uppgifter att tillgå men inte ännu slutliga, kan också dessa granskas via Materialets status. Alla uppgifter som lämnats in under rapporteringsperioden visas i en tabell på den andra fliken.