Statsekonomins månadsöversikt för november 2022

Den välfärdsområdesförvaltningens synlighet beaktas i den statens intäkts- och kostnadskalkyl och intäkter och kostnader inom överföringsekonomin rapporter. 1.11. I samband med föreskiftet Konton i bokföringen och kontoplan som trädde i kraft 2022, bl.a. om redovisning av utgifter relaterade till finansieringen av välfärdsområden. Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleds 1.1.2023.

Webbplatsen för Statsekonomins månadsöversikt