Ändringar i avoindata.tutkihallintoa.fi-gränssnittstjänsten

Granskaförvaltningen.fi-tjänstens gränssnittstjänst avoindata.tutkihallintoa.fi ändras. Granskaförvaltningen.fi-webbplatsens API-tjänst överförs till en ny portal, där alla de öppna gränssnitt som upprätthålls av Statskontoret i fortsättningen finns samlade. Via tjänsten kan man bland annat hitta information som gäller statens ekonomi, personal och verksamhet samt kommunekonomin. Ändringarna träder i kraft på torsdagen den 7 april 2022 och på grund av detta är det ett serviceavbrott i gränssnittstjänsten den 7 april 2022 kl. 9.00–15.00. Gränssnittstjänstens adress avoindata.tutkihallintoa.fi bevaras, men förnyelsen för med sig några ändringar i användningen av gränssnitten. Följande saker ändras:

Versionering av API:er

I fortsättningen gör man versioner av alla API:er som publiceras i gränssnittstjänsten som kan skadas i och med ändringarna. Vi erbjuder kunderna en versionsspecifik övergångsperiod, under vilken den gamla versionen går att använda vid sidan av den nya under övergångsperioden.

I och med versioneringen tillkommer det ett versionsnummer i API:ernas anropsadresser. Samtidigt övergår man till att i fortsättningen skriva anropsadresserna enbart med små bokstäver.

Nya anropsadresser

Till exempel anropsadressen
https://api.tutkihallintoa.fi/talous/BudjettitaloudenTapahtumat
ändras till formen
https://api.tutkihallintoa.fi/talous/v1/budjettitalousvuosikuukausi.

Förändringar i API:n Statens ekonomi

Följande gränssnitt tas bort från API:n Statens ekonomi (gränssnitten i fråga flyttas till den nya API:n Kontoplan.):

  • Affärsbokföringskonton
  • Kontotyper
  • Kontoklasser
  • Kontogrupper
  • Toppkontogrupper

Kontaktadresser gällande API:ernas informationsinnehåll

Varje API innehåller i fortsättningen en kontaktadress, till vilken man kan ställa mer detaljerade frågor gällande informationsinnehållet.

Förbättring av dokumentationen

Dokumentationen av API:erna har specificerats, i synnerhet i fråga om sådana uppgifter som API:erna återställt.