Statskontorets informationstjänst för kommunekonomin sätts i produktion i januari 2020

Från ingången av 2021 får Statskontoret en ytterligare uppgift i och med ansvaret för insamling av ekonomiska uppgifter om kommunerna. Fram till dess sköter Statistikcentralen uppgiften. Som första led i en omfattande helhet samlar Statskontoret redan från ingången av 2020 in uppgifter om kommunernas budgetar och ekonomiplaner.

De uppgifter som samlas in produceras av kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och övriga balansenheter. Till Statskontorets uppgift hör även bokföring och rapportering av kommunernas ekonomiska uppgifter. Syftet med informationstjänsten är att främja insamling, lagring och rapportering av den ekonomiska informationen så att uppgifterna hålls så aktuella och jämförbara som möjligt och är fritt tillgängliga för alla.

I tjänsten Granskaförvaltningen.fi blir uppgifterna tillgängliga i takt med att kommunerna och samkommunerna godkänner de uppgifter de skickat in för rapportering. Tidsfristen för inlämnande av uppgifterna är mitten av januari 2020.

Mer information om informationstjänsten för kommunekonomin och utvecklingsprojektet bakom den finns på Statskontorets webbplats. Tjänsten ingår i det övergripande kommuninformationsprogrammet. Kommunekonomins informationstjänst på Statskontorets webbplats