Tillgänglighetsbeskrivning, granskaförvaltningen.fi

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller webbplatsen tutkihallintoa.fi och har upprättats den 27 januari 2020. Denna beskrivningen uppdaterades den 6 april 2021 och den 30 juni 2023. Webbplatsens tillgänglighet granskas i mars 2021. Brister som upptackts vid tillgänglighetsgranskningen och senare har korrigerats.

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten. Kontakta Statskontoret vid problem på adressen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskrav. Nedan listas de brister som iakttagits i tillgängligheten.

Orsaker till att bestämmelserna inte följs

Orimlig belastning. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enlig WCAG-kriterierna)

1. Iakttagna

I statistiken används endast färger för att åtskilja uppgifterna.

Stapeldiagrammen skiljs åt utifrån färger. Uppmärksamhet har ändå ägnats åt användningen av färger för att göra kontrasten mellan intilliggande färger tillräckligt stor för att hjälpa till att skilja åt stapeldiagrammen.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.4.1 Användningen av färger

2. Ska hanteras

Tangentbordets fokus är inte tillräckligt synligt

Stilen för tangentbordets fokus är webbläsarens standardstil. På många ställen, till exempel kring mörka knappar, är fokus inte tillräckligt för att visa var fokusen ligger.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.4.7 Synligt fokus

Länkarnas rubriker är inte tillräckligt beskrivande

En del länkar har generiska namn fungerar inte lösryckta från sakhelheten, t.ex. ”Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge”.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.4.7 Synligt fokus

PDF-filer

Det kan finnas brister i tillgängligheten hos vissa PDF-filer som inte har producerats av Statskontoret.

3. Begriplighet

Yrkesjargong

På webbplatsen används delvis yrkesjargong som kanske inte är begriplig för alla användare. Fackterminilogi har försökts förklaras i kommun- och statsordlistan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 3.1.3 Ovanliga ord

4. Funktionssäkerhet

Material producerat av andra instanser

Statskontoret ansvarar inte för funktionen hos innehåll producerat av andra instanser som en del av vår webbplats.

Allt annat otillgängligt innehåll och dess brister

Power BI-rapporter uppfyller inte alla tillgänglighetskrav och deras användning med skärmläsare kräver stor kännedom. Vi förbättrar tillgängligheten för Power BI-rapporter när utvecklingen av programvaruleverantörens applikationer möjliggör det.

Respons och anmälan om tillgänglighetsbrister

Du kan ge respons om webbplatsens tillgänglighet med webbplatsen www.tutkihallintoa.fi:s responsblankett eller per e-post på adressen analysointipalvelut(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge oss, alltså webbplatsens administratörer, respons. Kontaktuppgifterna finns på sidan https://www.tutkihallintoa.fi/yhteystiedot/. Svaret kan dröja 14 dygn. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats anges noggrant hur du kan göra överklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillsyn av tillgänglighet www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växeln 0295 016 000