Dataskyddsbeskrivning, granskaförvaltningen.fi

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret Övriga kontaktuppgifter: tfn 0295 50 2000, kirjaamo(at)valtiokonttori.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Jukka Kujala, Sektorn Ekonomi, kunskap och arbetsliv
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter: 0295 503 314, jukka.kujala(at)valtiokonttori.fi

3. Dataskyddsombud

Heikki Kangas, tfn +358 (0) 295 50 2156, heikki.kangas(at)valtiokonttori.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

  1. Att svara på kundrespons (responsblankett): Kontaktuppgifterna som kunden lämnat används endast för att svara på responsen. Det är frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter. Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter i responsformuläret.
  2. Översändning av publicerat material enligt beställning (olika publikationer, pressmeddelanden och nyhetsbrev utgivna av Statskontoret) Kontaktuppgifter som kunden lämnat används endast för expediering av beställningar. Statskontoret för ett separat kundregister i eMailer (inte i anslutning till webbplatsen) för distribution av publikationer. Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter i beställningsformuläret.
  3. Besökarstatistik: Som stöd för utvecklingsarbetet av webbplatsen samlar vi med hjälp av kakor in statistik om hur webbplatsen används. Användarna identifieras dock inte utifrån insamlat data. Vi använder oss av besökarstatistiken Google Analytics.

5. Informationsinnehållet i registret

  1. Respons: uppgifter lämnade av responsgivaren (inte obligatoriskt), vanligtvis e-postadress och namn, ibland även telefonnummer. Statskontoret använder sig av uppgifterna för att svara på responsen.
  2. Beställningar/avbeställningar av publicerat material (* = obligatorisk uppgift) Nyhetsbrev och andra elektroniska publikationer: förnamn*, efternamn*, e-postadress*, organisation, publikationer som beställs*.
  3.  Besökarstatistik (Google Analytics): Besökarens IP-adress utan identifierande uppgifter (=anonymiserad IP). Då använder Google Analytics i stället för hela den insamlade IP-adressen endast en del av den. Man kan välja inställningen ”Do not track” i sin webbläsare. Då registrerar Google Analytics inte ens ovannämnda information. Utifrån IP-adressen lagras det information om vad besökaren gör på sidan i besökarstatistiken, till exempel hur man navigerar på sidan, vilka länkar man klickar på, hur länge man besöker sidan, varifrån man kom till sidan och vart man navigerar vidare. Mer information om IP-anonymisering finns på https://support.google.com/analytics/answer/2905384/.

6. Regelmässiga informationskällor

Punkterna 1 och 2: Uppgifterna fås från kunderna själva Punkt 3: Uppgifterna samlas in med hjälp av kakor.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Punkterna 1, 2: Uppgifterna lämnas inte ut. Punkt 3: Uppgifterna lämnas i regel inte ut.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut.

9. Principer för skydd av registret

Registret innehåller inte sekretessbelagt material. Endast de personer som den personuppgiftsansvarige befullmäktigat har tillgång till uppgifterna som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder.

10. Hur länge uppgifterna förvaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

Punkt 1 (respons): Uppgifterna förvaras endast den tid som behövs för att behandla kundens ärende och de lagras inte i ett register.  Punkt 2 (beställningar): Uppgifterna lagras i Statskontorets kundregister i eMailer och förvaras under tjänstens livstid så länge kunden inte meddelar om avbeställning. Länk för avbeställning finns i varje e-postmeddelande som skickas ut. Punkt 3 (besökarstatistik): Uppgifterna lagras i tjänsten Google Analytics för besökarstatistik där de förvaras i 26 månader. När lagringsperioden upphör raderas data automatiskt varje månad.

11. Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen och hur denna påverkar den registrerade

Inga automatiska beslut fattas och ingen profilering görs utifrån uppgifterna.

12. Rätt till insyn

Punkterna 1–3: De registrerade har rätt till insyn av sina uppgifter i registret. Begäran riktas till registratorskontoret.

13. Rättelse

De registrerade har rätt till insyn av sina uppgifter i registret. Begäran riktas till registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

De registrerade har rätt att när som helst och på personliga grunder som hänger samman med personens särskilda situation göra invändningar mot behandlingen av deras personuppgifter, såsom profilering.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering

De registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar deras personuppgifter ur personregistret. Begäran riktas till registratorskontoret.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål. Kunder kan meddela om eventuella dataskyddsrisker eller -problem som de upptäcker till Statskontoret per e-post: viestinta(at)valtiokonttori.fi eller via webbplatsens respons.

19. Användning av kakor

Vi använder s.k. cookies eller kakor på vår webbplats. Det enda syftet med kakorna är att göra det tekniskt lättare att använda tjänsten. Kakor är små textfiler som skickas till besökarens dator och lagras där. Med hjälp av kakor kan den som administrerar webbplatsen identifiera vem som besöker sidan ofta, i syfte att göra det lättare att använda sidan. Kakorna skadar inte besökarnas datorer eller filer. Om en person som besöker vår webbplats inte vill att vi samlar in den ovannämnda informationen med hjälp av kakor har de flesta webbläsare en funktion med vilken man kan välja bort kakorna. Till exempel i Internet Explorer gör man detta under rubriken ”Skydd” i menyn ”Inställningar för internet” som finns under ”Verktyg”. Det är dock värt att komma ihåg att kakorna kan behövas för att vissa av våra sidor och tjänster ska fungera korrekt.