Välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens kvartalsrapportering

Välfärdsområdena rapporterar utfallet för innevarande års ekonomi kvartalsvis till Statskontoret. Vad gäller de helheter som ingår i kvartalsrapporteringen publiceras i denna del inklusive undersidor rapporter

Med rapporten nedan kan du granska saldona för kontona i en enskild områdes resultaträkning. I rapporten kan du välja om du vill granska intäkterna eller kostnaderna i resultaträkningen. På den andra fliken i rapporten kan du granska uppgifterna i tabellform.