Statsekonomins månatliga finansieringsanalys för december 2021 har publicerats

I vilken riktning utvecklas statsekonomin? Hur stora skulder och likvida medel har staten? I statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras också budgetutfallet. Läs om statsekonomins utveckling i finansieringsanalys för december publicerats den 24 mars 2022.

Vid sidan av budgetutfallet innehåller statsekonomins månatliga finansieringsanalys information om  intäkter och utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. I analysen ingår bland annat en balansräkning, statens intäkts- och utgiftskalkyl, statens balansräkning samt statsekonomins kassaflödesanalys.

Statsekonomins månatliga finansieringsanalys grundar sig på bokföringsuppgifterna från bokföringsenheterna (budgetekonomin) och statens fonder utanför budgeten (fondekonomin).

STATSEKONOMINS MÅNATLIGA FINANSIERINGSANALYSER SEDAN 2021: GRANSKAFÖRVALTNINGEN.FI

Tidigare års publikationer finns på Statskontorets webbplats.