Statsekonomins månadsöversikt för mars 2023

Intäkterna enligt statens budgetbokföring var 17,8 miljarder euro i slutet av mars, då nettoupplåning inte beaktas. Intäkterna ökade med 2,6 miljarder euro från året innan. Skatt på förvarvs- och kapitalinkomster ökade mest (2,3 miljarder euro). Tillväxten av dessa påverkades delvis av de förändringar som gjorts i arbetsinkomstbeskattningen på grund av välfärdsområdena.

Utgifterna enligt statens budgetbokföring var 19,8 miljarder euro i slutet av mars, då de belopp som överförts från tidigare år inte beaktas. Utgifterna ökade med 4,2 miljarder euro från året innan. 5,0 miljarder euro av ökningen berodde på medel som betalats ut till välfärdsområden.

I början av året fanns 20,1 miljarder euro tillgängliga från anslag som överförts från tidigare år, varav 1,9 miljarder euro hade använts i slutet av mars (2022: 1,2 miljarder euro).

Webbplatsen för Statsekonomins månadsöversikt