Statsekonomins månadsöversikt för juni 2023

I slutet av juni var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -7,0 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -2,1 miljarder euro. Av intäkterna ökade skatteintäkterna mest och av kostnaderna transferekonomins utgifter.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT