Statsekonomins månadsöversikt för december 2022

Statsfinanserna uppvisar ett underskott på grund av den långvariga långsamma ekonomiska tillväxten, Rysslands anfallskrig, energikrisen och de ökade ränteutgifterna. Underskottet har täckts genom att öka skuldsättningen.

Statskontorets förslag till statens bokslut för finansåret 2022 har överlämnats till Finansministeriet. Du kan se bokslutsmeddelandet här.

Webbplatsen för Statsekonomins månadsöversikt