Statsekonomins månadsöversikt 8/2022

Statens underskott har fortsatt att krympa i och med den starka inkomsttillväxten. I slutet av augusti uppgick budgetekonomins inkomster till 40 639 miljoner euro (36 207 miljoner euro 8/2021). Den största ökningen var intäkterna från inkomster och kapitalskatt (2 005 miljoner euro, 28 %) och intäkter från bolagsskatt (996 miljoner euro, 44 ​​%). Utgifterna låg på samma nivå som föregående år och uppgick i slutet av augusti till 37 294 miljoner euro (37 312 miljoner euro). Statens räntekostnader har däremot vuxit kraftigt jämfört med föregående år.

Webbplatsen för Statsekonomins månatliga översikt har publicerad den 20 september 2022