Statens rapporteringstjänst Netra upphör den 23 mars 2020

Den offentliga tjänsten Netra.fi, som sedan början av millenniet tillhandahållit uppgifter om statens ekonomi, personal och resultat, går mot sitt slut. Så länge tjänsten har funnits har den betjänat såväl interna aktörer inom statsförvaltningen som alla med intresse för informationsinnehållet. Nu har tjänsten nått slutet av sin tekniska livscykel.

Avsikten med Granskaförvaltningen.fi är att den, utöver annat innehåll, även ska ersätta Netra. Det viktiga är att det också i fortsättningen tillhandahålls information om statens ekonomi, personal och resultat i en öppen och offentlig tjänst.

Ett meddelande med mer detaljerad information om upphörandet av Netra har publicerats på Statskontorets webbplats och nås via länken nedan.

Meddelandet på Statskontorets webbplats