42,1 mrd €

  Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 är färdigt och undertecknades på fredagen den 27 mars 2020. Statsbokslutets intäkts- och kostnadskalkyl visar att statens utgifter på 53,8 miljarder euro var 42,1 miljarder euro så kallade överföringsekonomins utgifter, dvs statsandelarna och -understöden som betalas till exempel till socialskyddsfonderna, kommunerna och hushållen. Överföringsekonomins utgifter ökade med cirka 495 miljoner euron från året innan.

  Statskontorets förslag till statsbokslut har publicerat i sin helhet på Statskontorets webbsida.

  Titta närmare statsbokslutet >

  Infografer om kalkylerna från bokslutet >

  42,1 mrd €

  Valtiokonttorin tekemä ehdotus tilinpäätökseksi vuodelta 2019 on valmistunut ja allekirjoitettu perjantaina 27.3.2020. Tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelma osoittaa, että valtion 53,8 mrd euron kuluista 42,1 mrd euroa olivat ns. siirtotalouden kuluja eli esimerkiksi erilaisia valtionavustuksia ja valtionosuuksia mm. sosiaaliturvarahastoille, paikallishallinnolle ja kotitalouksille. Siirtotalouden kulut nousivat edellisvuodesta n. 495 miljoonalla eurolla.    ​

  Tilinpäätös on julkaistu kokonaisuudessaan Valtiokonttorin sivuilla.

  Tutustu valtion tilinpäätökseen >

  Valtiokonttorin sivuille on toteutettu myös tilinpäätöstietoja havainnollistavia infograafeja.