42,1 mrd €

    Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 är färdigt och undertecknades på fredagen den 27 mars 2020. Statsbokslutets intäkts- och kostnadskalkyl visar att statens utgifter på 53,8 miljarder euro var 42,1 miljarder euro så kallade överföringsekonomins utgifter, dvs statsandelarna och -understöden som betalas till exempel till socialskyddsfonderna, kommunerna och hushållen. Överföringsekonomins utgifter ökade med cirka 495 miljoner euron från året innan.

    Statskontorets förslag till statsbokslut har publicerat i sin helhet på Statskontorets webbsida.

    Titta närmare statsbokslutet >

    Infografer om kalkylerna från bokslutet >