49,2

    Enligt statens intäkts- och kostnadskalkyl uppgick kostnaderna 2020 till sammanlagt 61,1 miljarder euro. Överföringsekonomins andel av kostnaderna var 49,2 miljarder euro, vilket är 7,1 miljarder mer än 2019. Överföringsekonomins utgifter bestod av statsunderstöd och statsandelar samt andra vederlagsfria inkomstöverföringar.

    Överföringsekonomins kontotyper berättar till vilken sektor betalningar har gjorts, såsom till kommuner och hushåll. Inget omedelbart vederlag är kopplat till överföringsekonomins intäkter och kostnader. Överföringsekonomins intäkter är bland annat finansieringsandelar som erhållits från Europeiska unionens (EU) strukturfonder och som bruttobudgeterats i statsbudgeten. Statsandelarna och -understöden som betalas till kommunerna och socialskyddsfonderna är i sin tur exempel på överföringsekonomins utgifter.

    Coronakrisen som började i fjol och dess inverkan på statsfinanserna spelade en märkbar roll i överföringsekonomins utgifter. De största posterna i överföringsekonomins utgifter 2020 bestod av betalningarna till lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna. Båda beloppen uppgick till cirka 15 miljarder euro. Överföringsekonomins betalningar till lokalförvaltningen ökade med cirka 3,3 miljarder euro, vilket förklaras av ökningen i kommunernas statsandelar.

    De största posterna som betalades till socialskyddsfonderna var poster förknippade med arbetslöshetsförmåner, som till en del förklaras av permitteringar och uppsägningar till följd av coronakrisen. Ökningen i stöden till hushållen via socialskyddsfonderna var 1,2 miljarder euro jämfört med året innan.

    En stor förändring jämfört med året innan var överföringsekonomins utgifter till statsförvaltningen och näringslivet. Ett exempel på dessa var företagsstödet som betalades via Business Finland Oy. Stödet uppgick till cirka 0,7 miljarder euro. Till följd av den kris som orsakats av coronapandemin betalades stöd till företagen, vilket för sin del också ökade överföringsekonomins utgifter till näringslivet. Förändringen från året innan var 0,8 miljarder euro.