12,7 mrd €

    Regeringen överlämnade 2020 års andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen den 9 april. Propositionen ökar statens behov av nettoupplåning med 9,4 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 12,7 miljarder euro 2020.

    I bedömningen har man inte beaktat den tredje tilläggsbudgetpropositionen som lämnas i maj. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till ca 119 miljarder euro, vilket är ca 52 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

    Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden.

    Läs mer om tilläggsbudgetpropositionen >

    Läs mer om statens upplåning >