342

    Budget- och planeringsuppgifterna för 2020 för sammanlagt 342 kommuner och samkommuner kan rapporteras i tjänsten Tutkihallintoa.fi. Detta är situationen den 21 januari kl. 13.15, dvs alla kommuner och samkommuner som då innan kl. 13 har lyckats skicka in sina uppgifter till Statskontorets informationstjänst för kommunekonomin och godkänt uppgifterna i tjänsten finns med. Det finns sammanlagt 450 samkommuner och kommuner, så  uppgifter saknas ännu för 24 procent av kommunerna och samkommunerna. Utsatta datum för insändning av data var den 15 januari 2020.