1 032

    År 2019 ökade antalet tjänsteförhållanden i statens budgetekonomi med 1 032 jämfört med 2018. I årsverken var ökningen under motsvarande period 1 017 årsverken. Det totala antalet tjänsteförhållanden 2019 var 75 350 och antalet årsverken 73 902. Cirka hälften av de ökade årsverkena ligger inom säkerhetsverksamheten, såsom Polisstyrelsen, Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Dessutom förekom en ökning i årsverken mätt särskilt vid arbets- och näringsbyråerna och i ministeriernas verksamhet. Av de ökade årsverkena på ministerienivå hängde största delen ihop med EU-ordförandeskapet och placerades vid Statsrådets kansli och Utrikesministeriets representationer. Bekanta dig med statens personalinformation under punkten Staten/Personal >