Statsekonomins månadsöversikt för september 2023

I slutet av september var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -7,1 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -1,7 miljarder euro. Av intäkterna ökade skatteintäkterna mest och av kostnaderna transferekonomins utgifter. Ökningen av intäkter och kostnader påverkas av etableringen av välfärdsområden i början av året.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT