Statsekonomins månadsöversikt för maj 2023

I slutet av maj var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -3,3 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -1,4 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 4,8 miljarder euro (19 %) och kostnaderna med 6,8 miljarder (25 %). Inkomstökningen förklaras av ökade skatteintäkter. Av utgifterna växte utgifterna för överföringsekonomin mest.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT