Statsekonomins månadsöversikt för augusti 2023

I slutet av augusti var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -6,2 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -0,9 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 7,5 miljarder euro (19 %) och kostnaderna med 12,7 miljarder euro (31 %). Ökningen av intäkter och kostnader påverkas av etableringen av välfärdsområden i början av året.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT