Statsekonomins månadsöversikt för april 2023

I slutet av april var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -4,1 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -2,1 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 3,7 miljarder euro (19 %) och kostnaderna med 5,7 miljarder (26 %). Inkomstökningen förklaras av ökade skatteintäkter. Av utgifterna växte utgifterna för överföringsekonomin mest.

Webbplatsen för Statsekonomins månadsöversikt