Statsekonomins månadsöversikt 7/2022

Budgetekonomin har fortsatt att balansera. I slutet av juli 2022 är det 12-månaders glidande underskottet 5,5 miljarder euro. Budgetekonomin var senast mer balanserad i april 2020, då det 12-månaders glidande underskottet var 4,3 miljarder euro. Det största 12-månaders glidande underskottet var 19,3 miljarder euro i mars 2021

Webbplatsen för Statsekonomins månatliga översikt har publicerad den 16 augusti 2022