Läget för kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering

Med rapporten nedan kan du granska vilka kommuner och samkommuner som skickat in sina uppgifter till Statskontorets informationstjänst för kommunekonomin. Med rapportens rullgardinsmeny kan du välja period, rapporteringshelhet samt den kommun eller samkommun som du vill granska. I menyn organisationstyp kan du välja om du vill granska kommuner eller samkommuner. Hittills har det endast varit obligatoriskt att skicka in uppgifter för helheten budget 2020 (KTAS) till kommunekonomins informationstjänst, så det finns inga övriga alternativ i menyn. I menyn Materialets status kan du granska vilka kommuner eller samkommuner som antingen inte har skickat sina uppgifter (icke rapporterade) vilka  som har skickat sina uppgifter men inte godkänt dem (väntande) eller vilka som även godkänt det material de skickat i kommuninformationstjänstens godkännandetjänst (godkända). OBS! För samkommunernas del syns inget på Finlands karta eftersom samkommuner inte kan placeras ut på kartan. Uppgifterna har dock skickats in, vilket syns i tabellen och stapeldiagrammen