Granskaförvaltningen.fi har nu också data om statens lokaler

Ett helt nytt datainnehåll publicerades i slutet av maj i Granskaförvaltningen.fi, i samarbete med Senatfastigheter. Dessa data finns under fliken Staten vid punkten Lokaler. Data baserar sig på informationen i HTH-informationstjänsten.

Att publicera data om lokaler i Granskaförvaltningen.fi är ett utmärkt exempel på samarbetet inom förvaltningen till stöd för det centrala målet för Granskaförvaltningen.fi att vara den gemensamma distributionskanalen för data inom den offentliga förvaltningen.

Lokaluppgifter