Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi.

För närvarande finns kommunernas och samkommunernas budget- och planinformation tillgänglig i tjänsten Granskakommuner.fi från och med året 2020 samt kvartalsvisa utfallsuppgifter per enhet från och med år 2021. Kvartalsvisa uppgifterna som gäller hela landet publiceras i tjänsten i juni 2021.

Serviceutbudet utvidgas ytterligare när kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser första gången publiceras i tjänsten i augusti 2021. Våren 2022 läggs också kommunernas och samkommunernas årsbokslut till i tjänsten i berikad form med ekonomisk information enligt serviceklass.

Läs mer

Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi