8,6%

  Antalet lediga arbetsplatser på området för NTM-centralen i Österbotten har ökat med 8,6 procent jämfört med 2019. Denna och mycket annan information om områdena får du från arbets- och näringsministeriets lägesuppföljning av regionutvecklingen. 

  I största delen av landet har antalet lediga arbetsplatser minskat på grund av coronaviruset jämfört med året innan. Endast i några regioner har antalet lediga arbetsplatser ökat. Den största ökningen har skett på området för NTM-centralen i Österbotten.

  Granska sysselsättningsrelaterade mätare >

  Ny lägesuppföljning ger omfattande information om Finlands regionutveckling

  I början av september 2020 publicerade vi i samarbete med arbets- och näringsministeriet (ANM) en lägesuppföljning av regionutvecklingen. Lägesuppföljningen omfattar sex delområden:

  • befolkning
  • sysselsättning
  • regional ekonomi
  • kompetens och förnyelse
  • hälsa och välfärd samt
  • livsmiljö.

  Innehållet i rapporterna grundar sig på omfattande informationshelheter. Informationen fås från olika myndigheters system. Lägesuppföljningen av regionutvecklingen vidareutvecklas ännu under detta år.

  STUDERA OMRÅDEN >