Information om webbplatsen Granskaförvaltningen.fi

Webbplatsen Granskaförvaltningen.fi betjänar statsförvaltningen, medborgare, kommunsektorn, samfund och företag. Den här webbplatsen är informativ till sin karaktär. Du kan ge respons om webbplatsen via responsformuläret i nedre kanten eller direkt till adressen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi

Webbplatsens innehåll

Granskaförvaltningen.fi-tjänsten är uppdelad i avsnitt med samlad information om kommuner, samkommuner, Finlands regioner samt staten.

Avsnittet Kommuner

 • Kommunernas lägesuppföljning (bl.a. befolkningsstruktur, social- och hälsovårdsservice, statsandelar)
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi (budgetar och ekonomiplaner
 • information om ekonomins utfall periodvis med början från april 2021)
 • Öppet gränssnitt till Informationstjänsten om kommunekonomin
 • Kommunekonomins ABC

Avsnittet Område

 • Befolkning
 • Regional ekonomi
 • Sysselsättning
 • Hälsa och välfärd
 • Kompetens och förnyelse
 • Livsmiljö

Avsnittet Staten

 • Ekonomi
 • Personal
 • Lokaliteter
 • Resultat
 • Öppna gränssnitt (ekonomi- och personaluppgifter)
 • Beskrivning av statens gemensamma informationsområden (t.ex. ekonomi, personal, ICT)
 • Statsförvaltningens ABC

Rekommenderade webbläsare

Webbplatsen Granskaförvaltningen.fi kan användas med alla de nyaste webbläsarna, som Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera och Safari. Vi rekommenderar att man använder den nyaste versionen av webbläsaren både med mobila och fasta enheter. Internet Explorer (IE) stöder inte längre de nya nästandarderna och därför rekommenderar vi att man i mån av möjlighet använder andra webbläsare för att användningen av vår webbplats ska vara datasäker och erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen.

Webbplatsens datasekretess

Statskontoret mål är att i all verksamhet i anslutning till behandling av personuppgifter garantera att de registrerades rättigheter uppfylls och att personuppgifterna behandlas i enlighet med lagstiftningen och Statskontorets principer för dataskydd.

WEBBPLATSENS DATASKYDDSBESKRIVNING >

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts som en självbedömning den 27 januari 2020. Denna beskrivningen uppdaterades den 6 april 2021. Webbplatsens tillgänglighet granskas i mars 2021. Vid tillgänglighetsgranskningen har brister upptäckts, som vi kommer att ta itu med under våren 2021.

Vi arbetar även kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHETSBESKRIVNING >

Respons

Du kan ge respons via webbplatsens responsformulär. Du hittar responsformuläret i nedre kanten av sida. Skriv inte personliga uppgifter i meddelandet, som ditt namn, adress eller din personbeteckning.

Rättigheter

Statskontoret äger rättigheterna till materialet i Granskaförvaltningen.fi-tjänsten om inte annat meddelas. Man kan fritt länka till webbplatsens innehåll när länken öppnar hela webbplatsen. Det är bra att nämna källan i samband med publiceringen.

På webbplatsen Granskaförvaltningen.fi finns även länkar till andra webbplatser. Statskontoret ansvarar inte för innehållet, tillgängligheten, informationens riktighet eller ägande- eller upphovsrätter beträffande utomstående tjänsteleverantörers tjänster.

Ansvarsfrågor

Webbplatsens syfte är att erbjuda tillförlitlig och aktuell information om den offentliga förvaltningens verksamhet. Avsikten är att informationen på webbplatsen ska vara så aktuell och korrekt som möjligt.

Statskontoret ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter i samband med webbplatsen (t.ex. felaktig information) eller på grund av tekniska problem i samband med webbplatsen.