Användningsvillkor

Riktigheten i uppgifterna och ansvarsfriskrivning

Uppgifterna i nättjänsten Tutkihallintoa.fi kommer från tillförlitliga källor. Webbplatsen uppdateras av Statskontoret. Visst material uppdateras regelbundet. Av tekniska orsaker kan dock riktigheten, oföränderligheten och aktualiteten i uppgifterna inte garanteras i alla lägen. Statskontoret frånsäger sig allt ansvar för skador som användning av nättjänsten kan ha orsakat. Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i nättjänsten, antingen helt eller delvis.

Databas

Statskontoret producerar materialet för databasen och äger materialets upphovsrätter och databasskydd. Vid användning av materialet ska källan och materialversionens tidpunkt anges, till exempel © Statskontoret, [statistikens/tjänstens namn], [årtal/datum]. Databasens material får fritt kopieras och spridas, redigeras och användas för kommersiella syften, kombineras med andra produkter och användas som en del av en applikation eller tjänst under förutsättning att källan anges enligt ovan nämnda. Statskontoret ansvarar inte för möjliga fel som förekommer i materialet eller direkta eller indirekta skador som användningen av materialet förorsakar. Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i databasen, antingen helt eller delvis.