20,1

    Enligt Senatfastigheters rapport för 2019 om statens lokalkostnader och bruk av lokaler var den genomsnittliga effektiviteten av användning av kontorslokaler inom statens förvaltningen 20,1 kvadratmeter per årsverke. Effektiviteten av användningen av kontorslokaler har klart förbättrats jämfört med föregående år (-9,5 %).

    Målet som fastställts i statens lokalstrategi är att effektiviteten för existerande kontorslokaler ska vara 18 m2/årsverke och för nya byggnader 15 m2/årsverke.

    Målet med statens lokalstrategi är att lokalerna ska stödja en framgångsrik verksamhet och att de är kostnadseffektiva. Lokallösningar säkerställer för lokaler såväl att de är hälsosamma, säkra och total sett fördelaktigast för staten som även ansvarsfullhet visavi samhället och miljön. Målet är att införa nya arbetsmetoder, som höjer organisationens prestationsförmåga, och ett nytt sätt att tänka på arbetsmiljön inom hela statsförvaltningen.

    Data, upprätthållna av Senaten, om användningen av och kostnaderna för statens lokaler finns nu i Granskaförvaltningen.fi i form av enkelt visualiserade rapporter.

    Läs mer om statens lokaler >