18 %

    Av utgifterna i budgeten för 2019 finns 17,8 procent kvar i slutet av november 2019. I fjol var motsvarande siffra för den andel som fanns kvar för december 13,6 procent. Uppgifterna framgår under punkten Staten – Uppgifter om ekonomin i Tutkihallintoa.fi Rapporten heter Statsbudgeten – utgifter.