Statsekonomins månadsöversikt 04/2022

Budgetekonomins balans vände något i överskott och uppgick i slutet av april till 189 miljoner euro, jämfört med ett underskott på 2 191 miljoner euro vid samma tidpunkt förra året. Förändringen berodde främst på en intäktsökning på 2 184 miljoner euro och en minskning med 195 miljoner euro jämfört med samma period föregående år.

Tillgängligheten till översikten har ökats och sidan utvecklas vidare. De största förändringarna i innehåll avser för statsekonomins finansieringsanalys och statsekonomins balans som presenteras eliminerade. Läsinstruktioner för statsekonomins finansieringsanalys kommer att finnas tillgängliga under året.

Webbplatsen för statsekonomins månatliga finansieringsöversikt publicerad den 20 maj 2022