Månatliga finansieringsnanalyser för tidigare perioder

Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser för tidigare perioder finns i pdf-format.

2021

Januari 2021
Februari 2021
Mars 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021

Tidsserier för finansieringsanalysen (xls) >

Föregående år

december 2020
december 2019
december 2018
december 2017
december 2016
december 2015
december 2014

Utgivningskalender av statsekonomins finansieringsanalys

Januari: 5. – 20. april *)
Februari: 5. – 20. april *)
Mars: 16. – 20. april
April: 16. – 20. maj
Maj: 16. – 20. juni
Juni: 16. – 20. juli
Juli: 16. – 20. augusti
Augusti: 16. – 20. september
September: 16. – 20. oktober
Oktober: 16. – 20. november
November: 16. – 20. december
December: 15. – 25. mars *)

*) I årsskiftet (december – februari) avviker utgivningskalendern från motsvarande kalender för meddelandena om de övriga månaderna på grund av uppgörandet av statens bokslut och bokföringsenheternas bokslut. Under denna period är de uppgifter som behövs för att uppgöra meddelandena tillgängliga senare än under de övriga månaderna.