4. Intäkter och kostnader inom överföringsekonomin