3. Statens intäkts- och kostnadskalkyl


Öppna rapporten i helskärmsläge
Inkomst- och utgiftsbegreppet inom affärsbokföringen motsvarar allmän affärsbokföring. In- och utlåning behandlas då som finansieringstransaktioner och inkomster och utgifter periodiseras till intäkter och kostnader för utarbetandet av intäkts- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Reservationsanslag som inte har använts under budgetåret och som kan användas följande budgetår inverkar inte på intäkts och kostnadskalkylen eller balansräkningen.