Samkommunens investeringsspecifikationer

Med nedanstående rapport kan du granska saldona för valda utgiftstyper på konton i externa investeringsspecifikationer för den enskilda samkommun du valt.