Samkommunens balansräkning

Med nedanstående rapport kan du granska saldona på konton i balansräkningen för den enskilda samkommun du valt. Du kan välja om du vill granska saldona på balansräkningens aktiva- eller passiva-sida. På den andra fliken i rapporten kan du granska uppgifterna i tabellformat.